Poznámka:

Táto stránka bola vytvorená v nemčine. Nižšie uvedené právne texty sa preložia automaticky. Za prípadné chyby v preklade nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

 

Kontakt

Wolfgang Mohr
Mora Racing
Burgherrenstrasse 8
52222 Stolberg
Nemecko

Tel: 01707517390
E-mail: info@mora-racing.de

Identifikačné číslo dane z obratu podľa § 27 zákon o dani z obratu: DE239086954

Platforma Európskej komisie pre online riešenia: https://ec.europa.eu/odr

Nie sme zaviazaní ani ochotní zúčastňovať sa konania na urovnanie sporov pred rozhodcovskou radou spotrebiteľov.

Zodpovedný podľa § 55 Abs. 2 RStV:
Wolfgang Mohr, Burgherrenstrasse 8, 52222 Stolberg

 

 

súkromia

1) Informácie o zhromažďovaní osobných údajov a kontaktných údajoch zodpovednej osoby
1.1 Sme radi, že ste navštívili našu webovú stránku a ďakujeme za váš záujem. Nižšie vás informujeme o zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi pri používaní našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaný.
1.2 Osoba zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je Wolfgang Mohr, Burgherrenstraße 8, 52222 Stolberg, Nemecko, tel .: 01707517390, email: info@mora-racing.de. Osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spolu s ostatnými rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov.
1.3 Z bezpečnostných dôvodov a kvôli ochrane prenosu osobných údajov a iného dôverného obsahu (napr. Objednávok alebo dopytov zodpovednej osobe) táto webová stránka používa protokol SSL alebo. TLS šifrovanie. Šifrované pripojenie môžete zistiť pomocou reťazca „https: //“ a symbolu zámku v riadku prehľadávača.

2) Zhromažďovanie údajov pri návšteve našich webových stránok
V iba informatívny charakter našej webovej stránky, takže ak sa nezaregistrujete alebo inak nám poskytujú informácie, ktoré my len zbierať (tzv. "Protokoly server") týchto dát prenášaných prehliadača na našom serveri. Pri návšteve našich webových stránok zhromažďujeme nasledujúce informácie, ktoré sú technicky potrebné pre zobrazenie webových stránok:
- Navštívili sme našu webovú stránku
- dátum a čas v čase prístupu
- množstvo údajov odoslaných v bajtoch
- Zdroj / odkaz, z ktorého ste prišli na stránku
- Použitý prehliadač
- použitý operačný systém
- použitá adresa IP (ak je to potrebné: anonymnou formou)
Spracovanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 odsek 1 osvetlené. f DSGVO na základe nášho legitímneho záujmu o zlepšenie stability a funkčnosti našich webových stránok. Prevod alebo iné použitie údajov sa neuskutočňuje. Vyhradzujeme si však právo retrospektívne skontrolovať protokoly servera, ak konkrétne dôkazy poukazujú na nezákonné použitie.

3) hosting
Hosting prostredníctvom služby Shopify
Používame obchodný systém poskytovateľa služieb Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. poschodie, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Írsko („Shopify“), na účely hostenia a zobrazovania online obchodu na základe Spracovanie v našom mene. Všetky údaje zozbierané na našich webových stránkach sú spracovávané na serveroch Shopify. V rámci vyššie uvedených služieb Shopify môžu byť údaje tiež spracovávané ako súčasť ďalšieho spracovania v mene spoločnosti Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc alebo Shopify (USA) Inc. V prípade, že sa údaje prenášajú do spoločnosti Shopify Inc. v Kanade, rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany údajov. Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. a Shopify (USA) Inc. v USA sú certifikované podľa amerického dohovoru o ochrane údajov „Shield Privacy“, ktorý zaručuje súlad s úrovňou ochrany údajov platnou v EÚ. zaručená.
Ďalšie informácie o ochrane údajov spoločnosti Shopify nájdete na tejto webovej stránke: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Ďalšie spracovanie na iných serveroch, ako sú servery uvedené na serveri Shopify, sa uskutoční iba v rámci oznámenom nižšie.

4) Sieť na doručovanie obsahu
Rýchlo
Na našich webových stránkach používame takzvanú sieť na doručovanie obsahu („CDN“) od poskytovateľa technologických služieb Fastly Inc., 475 Brannan St. # 300, San Francisco, CA 94107, USA („Fastly“). Sieť na doručovanie obsahu je služba online, ktorá sa používa na doručovanie veľkých mediálnych súborov (napríklad grafiky, obsahu stránky alebo skriptov) prostredníctvom siete serverov distribuovaných v rámci regiónu pripojených cez internet. Použitie siete rýchleho doručovania obsahu nám pomáha optimalizovať rýchlosť načítania našej webovej stránky.
Spracovanie sa uskutočňuje v súlade s § 6 ods. 1 písm. f GDPR založené na našom legitímnom záujme na bezpečnom a účinnom poskytovaní služieb, ako aj na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránok.
Rýchlo, so sídlom v USA, je certifikovaný pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“, ktorá zaručuje súlad s úrovňou ochrany údajov platnou v EÚ.
Viac informácií nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Fastly na adrese: https://www.fastly.com/privacy

5) cookies
Aby bola návšteva našej webovej stránky príťažlivá a aby sa umožnilo používanie určitých funkcií, používame na rôznych stránkach tzv. Súbory cookie. Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sú uložené v prístroji. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa odstránia po ukončení relácie prehliadača, tj po ukončení prehliadača (tzv. Relácie cookies). Ostatné súbory cookie zostanú na vašom zariadení a umožňujú vám rozpoznať váš prehliadač pri najbližšej návšteve (tzv. Trvalé súbory cookie). Ak sú súbory cookie nastavené, zhromažďujú a spracovávajú konkrétne informácie o používateľovi, ako sú údaje prehliadača a polohy, ako aj hodnoty adresy IP, v individuálnom rozsahu. Trvalé súbory cookie sa automaticky odstránia po určitom období, ktoré sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Trvanie každého ukladania súborov cookie nájdete v prehľade nastavení súborov cookie vo vašom webovom prehliadači.
Niektoré súbory cookie sa používajú na zjednodušenie procesu objednávania uložením nastavení (napr. Zapamätanie obsahu virtuálneho nákupného košíka pre neskoršiu návštevu webovej stránky). Ak osobné údaje spracúvajú aj jednotlivé súbory cookie, ktoré používame, spracovanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b GDPR buď na vykonanie zákazky v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. HDPR v prípade daného súhlasu alebo podľa článku 6 ods. 1 písm. f GDPR na ochranu našich oprávnených záujmov na čo najlepšej funkčnosti webovej stránky a na zákaznícky orientovaný a efektívny dizajn návštevy stránky.
Upozorňujeme, že môžete nastaviť prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a individuálne rozhodli o ich prijatí alebo vylúčiť prijatie súborov cookie v konkrétnych prípadoch alebo vo všeobecnosti. Každý prehliadač sa líši v spôsobe, akým spravuje nastavenia súborov cookie. Toto je popísané v ponuke Pomocníka každého prehliadača, ktoré vysvetľuje, ako zmeniť nastavenia súborov cookie. Tieto sú k dispozícii pre príslušný prehliadač pod nasledujúcimi odkazmi:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-allow-and-dispose
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=sk
Safari: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Opera: https://help.opera.com/latest/web-preferences/#cookies
Upozorňujeme, že ak neakceptujeme súbory cookie, funkčnosť našich webových stránok môže byť obmedzená.

6) kontaktujte nás
6.1 Osobné údaje sa zhromažďujú, keď nás budete kontaktovať (napr. Prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu). Ktoré údaje sa zhromažďujú v prípade kontaktného formulára, môžete vidieť z príslušného kontaktného formulára. Tieto údaje sa uchovávajú a používajú výlučne na účely zodpovedania vašej žiadosti alebo na kontaktovanie vás a súvisiacej technickej správy. Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je náš oprávnený záujem o odpoveď na vašu žiadosť v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak je váš kontakt zameraný na uzavretie zmluvy, ďalším právnym základom pre spracovanie je článok 6 ods. 1 písm. b GDPR. Po spracovaní vašej žiadosti sa vaše údaje odstránia. To je prípad, ak je možné vyvodiť z okolností, že príslušná záležitosť bola definitívne objasnená a za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné požiadavky na uchovávanie.
6.2 WhatsApp business
Návštevníkom našich webových stránok ponúkame možnosť nás kontaktovať prostredníctvom spravodajskej služby WhatsApp od spoločnosti WhatsApp Ireland Limited, 4 námestia Grand Canal, prístavu Grand Canal, Dublin 2, Írsko. Na tento účel používame tzv. „Obchodnú verziu“ WhatsApp.
Ak nás kontaktujete cez WhatsApp v súvislosti s konkrétnou transakciou (napríklad zadanou objednávkou), uložíme a použijeme číslo mobilného telefónu, ktoré ste použili s WhatsApp a - ak je uvedené - vaše meno a priezvisko v súlade s článkom 6 ods. b. GDPR spracovať a odpovedať na vašu žiadosť. Na základe toho istého právneho základu vás môžeme prostredníctvom WhatsApp požiadať, aby ste poskytli ďalšie údaje (číslo objednávky, číslo zákazníka, adresu alebo e-mailovú adresu), aby sme mohli vašu žiadosť priradiť ku konkrétnemu procesu.
Ak použijete náš kontakt WhatsApp na všeobecné otázky (napríklad rozsah služieb, dostupnosť alebo našu webovú stránku), uložíme a použijeme číslo mobilného telefónu, ktoré ste použili s WhatsApp, a ak je k dispozícii, vaše meno a priezvisko v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. , f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu na efektívnom a včasnom poskytovaní požadovaných informácií.
Vaše údaje sa použijú iba na zodpovedanie vašej žiadosti prostredníctvom WhatsApp. K sprístupneniu informácií tretím stranám nedochádza.
Upozorňujeme, že WhatsApp Business získava prístup k adresáru mobilného zariadenia, ktoré používame na tento účel, a automaticky prevádza telefónne čísla uložené v adresári na server materskej spoločnosti Facebook Inc. v USA. Na prevádzkovanie nášho obchodného účtu WhatsApp používame mobilné zariadenie, ktorého adresár uchováva iba kontaktné údaje WhatsApp tých používateľov, ktorí nás tiež kontaktovali prostredníctvom WhatsApp.
Tým je zabezpečené, že každá osoba, ktorej kontaktné údaje WhatsApp sú uložené v našom adresári, už pri prvom použití aplikácie na svojom zariadení, akceptuje podmienky používania WhatsApp pri prenose svojho telefónneho čísla WhatsApp z adresárov svojich chatových kontaktov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. GDPR súhlasil. Prenos údajov od používateľov, ktorí nepoužívajú WhatsApp a / alebo nás nekontaktovali prostredníctvom WhatsApp, je vylúčený.
Spoločnosť Facebook Inc. so sídlom v USA je certifikovaná podľa amerického štítu ochrany osobných údajov, ktorý zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov v EÚ.
Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a použitie údajov spoločnosťou WhatsApp, ako aj vaše práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, nájdete v informáciách o ochrane údajov WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1# zásady ochrany osobných údajov

7) Objednať sa online
Vaše osobné údaje spracúvame ako súčasť poskytnutej online dohody. Na príslušnom vstupnom formulári alebo v dotaze na stretnutie si môžete pozrieť, ktoré údaje zhromažďujeme na uskutočnenie schôdzky online. Ak sú potrebné určité údaje, aby bolo možné uskutočniť online stretnutie, uvedieme to zodpovedajúcim spôsobom v prihláške alebo pri žiadosti o stretnutie. Ak vám vo vstupnom formulári poskytneme voľné textové pole, môžete tu svoju žiadosť podrobnejšie opísať. Potom môžete sami určiť, ktoré ďalšie údaje chcete zadať.
Údaje, ktoré ste poskytli, sa uložia a použijú iba na účely dohodnutia schôdzky. Pri spracovaní osobných údajov, ktoré sú potrebné na splnenie zmluvy s vami (to platí aj pre operácie spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení), článok 6 ods. 1 písm. b GDPR ako právny základ. Ak ste nám dali súhlas so spracovaním vašich údajov, bude spracovanie založené na článku 6 ods. 1 písm. GDPR. Daný súhlas možno kedykoľvek odvolať zaslaním správy zodpovednej osobe na začiatku tohto vyhlásenia.

8) Spracovanie údajov pri otvorení zákazníckeho účtu a pri spracovaní zmluvy
Podľa § 6 ods. 1 písm. b GDPR, osobné údaje sa budú naďalej zhromažďovať a spracúvať, ak nám ich poskytnete pri plnení zmluvy alebo pri otváraní zákazníckeho účtu. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné vidieť z príslušných vstupných formulárov. Vymazanie vášho zákazníckeho účtu je možné kedykoľvek a dá sa to urobiť zaslaním správy na vyššie uvedenú adresu zodpovednej osoby. Údaje, ktoré poskytnete, ukladáme a používame na spracovanie zmluvy. Po uzavretí zmluvy alebo vymazaní vášho zákazníckeho účtu budú vaše údaje zablokované s náležitým ohľadom na obdobia uchovávania daňových a obchodných zákonov a po uplynutí týchto lehôt budú vymazané, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším použitím vašich údajov alebo zákonne povolené ďalšie použitie údajov z našej strany nie je vyhradené. bol.

9)
V rámci funkcie komentárov na tejto webovej stránke sa okrem komentára na tejto webovej stránke uložia aj informácie o čase písania komentára a mene komentátora, ktorého ste si vybrali. Okrem toho bude vaša IP adresa zaprotokolovaná a uložená. Toto uloženie IP adresy sa vykonáva z bezpečnostných dôvodov av prípade, že dotknutá osoba poruší práva tretích osôb alebo zverejní nezákonný obsah odoslaním komentára. Potrebujeme vašu e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak tretia strana namieta proti zverejnenému obsahu ako nezákonné. Právnym základom pre ukladanie vašich údajov sú čl. 6 ods. b a f DSGVO. Vyhradzujeme si právo vymazať komentáre, ak sú namietané tretími stranami ako nezákonné.

10) Použitie vašich údajov pre direct mail
10.1 Zaregistrujte sa do nášho e-mailového spravodajcu
Ak sa prihlásite k odberu nášho e-mailového spravodajcu, budeme Vám pravidelne zasielať informácie o našich ponukách. Povinnou informáciou pre zasielanie newsletteru je len vaša e-mailová adresa. Špecifikácia ďalších údajov je dobrovoľná a bude použitá na osobnú komunikáciu. Na zasielanie newslettera používame tzv. Double opt-in postup. To znamená, že vám pošleme e-mailový newsletter iba vtedy, ak nám výslovne potvrdíte, že súhlasíte s prijatím newslettera. Potom Vám pošleme potvrdzovací e-mail s požiadavkou na potvrdenie kliknutím na odkaz, ktorý si želáte dostávať v budúcnosti.
Aktivizácia najlepších aktivít v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci Vzdelávanie pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti Dátum nadobudnutia platnosti čl. 6 Abs. 1 svieti. DSGVO. Bei der Anmeldung zum Newsletter špeciálne pre poskytovateľa internetových služieb (ISP), ktorý vám poskytne IP adresu a dátum, ktorý vám umožní zistiť, či máte nejaké problémy so šírením e-mailovej adresy alebo adresou IP adresou z vašej siete. Die von der bei der Anmeldung zum Newsletter erhbenen Daten werden ausschließlich für Zwecke der werblichen Ansprache im Wege des Newsletters benutzt. Pripojte sa k odberu noviniek, ktoré sa nachádzajú na internetovej stránke v novom okne alebo v novom e-maile. Nachádzate sa v našom zozname, v ktorom sa nachádzate v sekcii Newsletter-Verteiler, ktorá sa bude nachádzať v našom internetovom prehliadači a nebudete mať k dispozícii žiadne informácie o tom, či ste videli, či máte nejaký čas, kým sa nezmeníte.
10.2 Posielanie e-mailového spravodajcu existujúcim zákazníkom
Ak ste nám pri nákupe tovaru alebo služieb poskytli svoju e-mailovú adresu, vyhradzujeme si právo zasielať vám pravidelné e-mailové ponuky na produkty alebo služby podobné tým, ktoré už boli zakúpené z našej ponuky. V súlade s oddielom 7 ods. 3 UWG nemusíme od vás získať osobitný súhlas. V tejto súvislosti sa spracovanie údajov uskutočňuje výlučne na základe nášho oprávneného záujmu o priamu personalizovanú reklamu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak ste pôvodne namietali proti použitiu svojej e-mailovej adresy na tento účel, neposielame vám e-mail. Máte právo kedykoľvek namietať proti použitiu svojej e-mailovej adresy na uvedený reklamný účel s budúcim účinkom oznámením zodpovednej osobe na začiatku. Za to vám vzniknú iba prepravné náklady podľa základných taríf. Po prijatí vašej námietky sa používanie vašej e-mailovej adresy na reklamné účely okamžite zastaví.
10.3 Zasielanie noviniek prostredníctvom MailChimp
Náš e-mailový spravodaj je zasielaný prostredníctvom poskytovateľa technických služieb The Rocket Science Group, LLC d / b / a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (http: //www.mailchimp) .com /), ktorým odovzdávame údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii na odber noviniek. Tento prevod sa uskutočňuje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR a slúži nášmu legitímnemu záujmu na používaní bezpečného a užívateľsky prístupného informačného systému účinného z hľadiska reklamy. Upozorňujeme, že vaše údaje sa zvyčajne prenášajú na server MailChimp v USA a ukladajú sa tam.
MailChimp používa tieto informácie na odoslanie a štatistické vyhodnotenie spravodajcu v našom mene. Posielané e-maily na vyhodnotenie obsahujú tzv. Web beacon alebo sledovacie pixely, ktoré predstavujú obrazové súbory s jedným pixlom uložené na našej webovej stránke. Týmto spôsobom je možné určiť, či bola otvorená správa v bulletine a na ktoré odkazy sa kliklo. S pomocou webových majákov Mailchimp automaticky generuje všeobecné, iné ako osobné štatistiky o reakcii na spravodajské kampane. Na základe nášho oprávneného záujmu o štatistické vyhodnotenie spravodajských kampaní s cieľom optimalizovať reklamnú komunikáciu a lepšie zamerať sa na záujmy príjemcov webové majáky v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR zhromažďujú údaje aj od príslušného príjemcu spravodajcu (e-mailová adresa, Čas prístupu, IP adresa, typ prehľadávača a operačný systém) a použité. Tieto údaje umožňujú vyvodzovať jednotlivé závery o príjemcovi spravodajcu a spracováva ich program Mailchimp na automatizované vytváranie štatistík, ktoré ukazujú, či konkrétny príjemca otvoril správu spravodajcu.
Ak chcete deaktivovať analýzu údajov na účely štatistického vyhodnotenia, musíte sa odhlásiť z odberu noviniek.
MailChimp môže tieto údaje používať aj v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f Použiť samotný GDPR na základe vlastného legitímneho záujmu na návrhu a optimalizácii služby na základe potrieb a na účely prieskumu trhu, napríklad na určenie krajín, z ktorých príjemcovia pochádzajú. MailChimp však nepoužíva údaje príjemcov nášho spravodajcu na to, aby im napísali sami alebo ich postúpili tretím stranám.
Aby sme chránili vaše údaje v USA, uzavreli sme so spoločnosťou MailChimp zmluvu o spracovaní údajov (ďalej len „dohoda o spracovaní údajov“) na základe štandardných zmluvných ustanovení Európskej komisie, ktorá umožňuje prenos vašich osobných údajov do služby MailChimp. Ak máte záujem, túto zmluvu o spracovaní údajov si môžete pozrieť na tejto internetovej adrese: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/
MailChimp je tiež certifikovaný podľa americko-európskej dohody o ochrane údajov „Privacy Shield“, a preto sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy EÚ o ochrane údajov.
Zásady ochrany osobných údajov MailChimp si môžete pozrieť tu:
https://mailchimp.com/legal/privacy/
10.4 Newsletter WhatsApp
Ak sa zaregistrujete pre náš informačný bulletin WhatsApp, pošleme vám pravidelné informácie o našich ponukách prostredníctvom WhatsApp. Jedinou povinnou informáciou pre zasielanie noviniek je vaše číslo mobilného telefónu.
Ak chcete zaslať informačný bulletin, zahrňte naše komunikované mobilné číslo do kontaktných kontaktov vášho mobilného zariadenia a pošlite nám správu „Štart“ cez WhatsApp. Odoslaním tejto správy WhatsApp nám dávate súhlas s použitím vašich osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. GDPR za účelom zasielania spravodajov. Potom vás pridáme do nášho mailing listu.
Údaje, ktoré zhromažďujeme pri registrácii na odber bulletinu, sa spracúvajú výlučne na účely inzercie prostredníctvom bulletinu. Odber spravodajstva môžete kedykoľvek zrušiť tak, že nám pošlete správu „Stop“ cez WhatsApp. Po odhlásení bude vaše číslo mobilného telefónu odstránené z nášho zoznamu spravodajcov, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším použitím vašich údajov, alebo si vyhradzujeme právo používať údaje nad týmto, ktoré sú povolené zákonom a o ktorých vás v tomto vyhlásení informujeme.
Upozorňujeme, že WhatsApp má prístup k adresáru mobilného zariadenia, ktoré používame na zasielanie noviniek, a automaticky prevádza telefónne čísla uložené v adresári na server Facebook v USA.
Preto používame mobilné zariadenie na zasielanie nášho bulletinu WhatsApp, do ktorého adresára sa ukladajú iba kontaktné údaje WhatsApp príjemcov nášho spravodajcu. Tým sa zabezpečí, že každá osoba, ktorej kontaktné údaje WhatsApp sa uložia v našom adresári, už pri prvom použití aplikácie na svojom zariadení, akceptuje Podmienky používania WhatsApp pri prenose svojho telefónneho čísla WhatsApp z adresárov svojich chatových kontaktov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. GDPR súhlasil. Prenos údajov od používateľov, ktorí nepoužívajú WhatsApp a / alebo nás nekontaktovali prostredníctvom WhatsApp, je vylúčený.
Facebook Inc., vlastník WhatsApp, so sídlom v USA, je držiteľom certifikátu pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“, ktorá zaručuje súlad s úrovňou ochrany údajov platnou v EÚ.
Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a použitie údajov spoločnosťou WhatsApp, ako aj vaše práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, nájdete v informáciách o ochrane údajov WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1# zásady ochrany osobných údajov
10.5 Poštová reklama
Na základe nášho oprávneného záujmu o adresnú priamu poštu si vyhradzujeme vaše meno a priezvisko, vašu poštovú adresu a - pokiaľ sme od vás dostali tieto ďalšie informácie v rámci zmluvného vzťahu - váš titul, akademický titul, rok narodenia a váš odborník, Výrobné alebo obchodné meno v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR sa uloží a použije na zasielanie zaujímavých ponúk a informácií o našich produktoch poštou.
Môžete kedykoľvek vzniesť námietky voči uloženiu a použitiu vašich údajov na tento účel prostredníctvom správy zodpovednej osobe.
10.6 Oznámenie o dostupnosti tovaru e-mailom
Ak v našom internetovom obchode ponúkame možnosť, aby sme pre vybrané, dočasne nedostupné položky informovali e-mailom o čase dostupnosti, môžete sa zaregistrovať v našej e-mailovej notifikačnej službe o dostupnosti tovaru. Ak sa zaregistrujete v našej e-mailovej notifikačnej službe pre dostupnosť tovaru, pošleme vám jednorazovú e-mailovú správu o dostupnosti vybranej položky. Na zaslanie tohto oznámenia je potrebná iba vaša e-mailová adresa. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné a môže sa použiť na vaše osobné oslovenie. Na odoslanie tohto oznámenia používame tzv. Postup dvojitého prihlásenia. To znamená, že vám pošleme príslušné oznámenie, iba ak ste nám výslovne potvrdili, že súhlasíte s prijatím takejto správy. Potom vám pošleme potvrdzovací e-mail s požiadavkou na kliknutie na príslušný odkaz, ktorý potvrdí, že chcete dostať takéto upozornenie.
Aktiváciou potvrdzovacieho odkazu nám dávate súhlas s použitím vašich osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. GDPR. Pri registrácii dostupnosti e-mailovej notifikačnej služby ukladáme vašu IP adresu zadanú poskytovateľom internetových služieb (ISP), ako aj dátum a čas registrácie, aby sme predišli akémukoľvek zneužitiu vašej e-mailovej adresy k neskoršiemu dátumu. byť schopný porozumieť. Údaje, ktoré zhromažďujeme pri registrácii do našej e-mailovej notifikačnej služby týkajúcej sa dostupnosti tovaru, sa použijú iba na účely informovania o dostupnosti konkrétnej položky v našom online obchode. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z e-mailovej notifikačnej služby pre dostupnosť tovaru zaslaním správy osobe uvedenej vyššie. Po odhlásení bude vaša e-mailová adresa odstránená z nášho zoznamu adries, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším použitím vašich údajov alebo si vyhradzujeme právo použiť údaje nad rámec toho, čo je povolené zákonom a o ktorom vás v tomto vyhlásení informujeme ,

11) Spracovanie dát pre spracovanie objednávky
11.1 Pri spracovaní vašej objednávky spolupracujeme s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb, ktorí nás úplne alebo čiastočne podporujú pri vykonávaní zmlúv. Určité osobné údaje sa týmto poskytovateľom služieb prenášajú v súlade s nasledujúcimi informáciami.
Zhromaždené osobné údaje sa odovzdajú dopravnej spoločnosti poverenej dodávkou, pokiaľ je to potrebné na dodanie tovaru. V prípade, že je to potrebné na spracovanie platby, odovzdáme vaše platobné údaje úverovej inštitúcii, ktorá bola poverená zadaním zákazky. Ak sa používajú poskytovatelia platobných služieb, budeme vás výslovne informovať nižšie. Právnym základom pre prenos údajov je článok 6 ods. 1 písm. b GDPR.
11.2 Využívanie poskytovateľov platobných služieb (platobné služby)
- Paypal
Pri platbe cez PayPal, kreditnou kartou cez PayPal, inkasa cez PayPal alebo - ak by bola poskytovaná - "nákup na účte" alebo "splátku" cez PayPal dávame platobné údaje počas spracovania platby na PayPal (Europe) Sarl & Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len "PayPal"). Prevod prebieha v súlade s článkom 6 odsek 1 zapnutý. b DSGVO a len pokiaľ je to potrebné pre platobný proces.
PayPal si vyhradzuje právo vykonať kreditnú kontrolu kreditných kariet pre spôsoby platby cez PayPal, inkaso cez PayPal alebo - ak je ponúkané - „nákup na účet“ alebo „splátka“ cez PayPal. Na tento účel môžu byť vaše platobné údaje spracované v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR sa preniesol na úverové agentúry na základe legitímneho záujmu spoločnosti PayPal pri určovaní vašej platobnej schopnosti. Výsledok kontroly kreditu PayPal používa na štatistickú pravdepodobnosť zlyhania na účely rozhodnutia o poskytnutí príslušného spôsobu platby. Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. Skóre). Pokiaľ sú hodnoty skóre zahrnuté do výsledku správy o úvere, sú založené na vedecky uznanom matematicko-štatistickom postupe. Údaje o adrese sa okrem iného používajú, ale nie výlučne, na výpočet hodnôt skóre. Viac informácií o zákone o ochrane údajov vrátane informácií o použitých úverových agentúrach nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Toto spracovanie vašich údajov môžete kedykoľvek namietať odoslaním správy do služby PayPal. Služba PayPal však môže naďalej mať nárok na spracovanie vašich osobných údajov, ak je to potrebné pre zmluvnú platbu.
- Uskutočniť platby
Používame poskytovateľa platobných služieb „Shopify Payments“, 3. poschodie, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Ak vyberiete spôsob platby ponúkaný poskytovateľom platobných služieb Shopify Payments, platbu spracuje poskytovateľ technickej služby Stripe Payments Europe Ltd. , 1 ulicu Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko, ktorým sme poskytli informácie, ktoré ste uviedli počas procesu objednávania, spolu s informáciami o vašej objednávke (meno, adresa, číslo účtu, kód banky, prípadne číslo kreditnej karty, suma faktúry, mena a číslo transakcie) podľa § 6 ods. 1 písm. b Prenos HDPR. Vaše údaje budú prenášané iba za účelom spracovania platieb v spoločnosti Stripe Payments Europe Ltd. a len do tej miery, ako je to potrebné. Viac informácií o ochrane údajov služby Shopify Payments nájdete na tejto internetovej adrese: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Informácie o ochrane údajov o spoločnosti Stripe Payments Europe Ltd. nájdete tu: https://stripe.com/de/privacy

12) Použitie sociálnych médií: Videá
Používanie videí v službe YouTube
Táto webová stránka používa vkladanie funkcie pre prehrávanie displeja a videa, ktoré ponúka "Youtube", ktoré patria do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow 4 St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ( "Google") patrí YouTube.
V tomto prípade sa používa rozšírený režim ochrany osobných údajov, ktorý podľa poskytovateľa informuje o ukladaní informácií o používateľovi iba pri prehrávaní / prehrávaní videa. Keď sa spustí prehrávanie vložených videí YouTube, poskytovateľ služby YouTube používa súbory cookie na zhromažďovanie informácií o správaní používateľov. Podľa tipov „Youtube“ sa tieto používajú okrem iného na zachytávanie štatistických údajov, na zlepšenie používateľskej prívetivosti a na zabránenie nekalým praktikám. Keď sa prihlásite do služby Google, vaše údaje budú priamo spojené s vaším účtom, keď kliknete na video. Ak si neželáte byť pridružený k vášmu profilu v službe YouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje (aj pre neprihlásených používateľov) ako profily používania a vyhodnocuje ich. Takéto hodnotenie sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. f DSGVO založené na legitímnych záujmoch spoločnosti Google pri zobrazovaní personalizovanej reklamy, prieskumu trhu a / alebo prispôsobenia jej webovej stránky. Máte právo vzniesť námietky proti vytvoreniu týchto profilov používateľov a vy ich musíte dodržiavať. V súvislosti s používaním služby YouTube môže viesť aj k prenosu osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC. prísť do USA.
Bez ohľadu na akékoľvek prehrávanie vloženého videa pri každom návšteve týchto webových stránok budete pripojení k sieti Google, čo môže spôsobiť ďalšie spracovanie údajov bez toho, aby sme mali akýkoľvek vplyv.
V prípade prenosu osobných údajov spoločnosti Google LLC. So sídlom v USA sa spoločnosť Google LLC stala. je certifikovaný pre náš Európsky dohovor o ochrane osobných údajov "štít ochrany osobných údajov", ktorý zabezpečuje dodržiavanie normy ochrany údajov platnej v EÚ. Aktuálny certifikát si môžete pozrieť tu: https://www.privacyshield.gov/list
Ďalšie informácie o ochrane údajov v službe YouTube nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov poskytovateľa: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy
V rozsahu, v akom to vyžaduje zákon, máme váš súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. dohnal DSGVO. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti a podajte námietku.

13) Online marketing
13.1 Facebook Pixel na vytváranie vlastných publík s rozšíreným porovnaním údajov
V rámci našej ponuky online sa v režime rozšíreného porovnávania údajov používa tzv. „Pixel Facebook“ sociálnej siete Facebook, ktorý prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Írsko („Facebook“).
Na základe jeho výslovného súhlasu, keď používateľ klikne na reklamu prehratú na Facebooku a umiestnenú nami, pridá sa do URL našej prepojenej stránky doplnok Facebook Pixel. Tento parameter adresy URL sa potom po preposlaní prostredníctvom súboru cookie, ktorý nastaví našu prepojenú stránku, zapíše do prehliadača používateľa. Okrem toho tento súbor cookie zhromažďuje konkrétne údaje o zákazníkoch, napríklad e-mailovú adresu, ktorú zhromažďujeme na našich webových stránkach prepojenú s reklamou Facebook počas procesov, ako sú nákupné transakcie, registrácie účtu alebo registrácie (rozšírené porovnávanie údajov). Súbor cookie potom načíta spoločnosť Facebook Pixel a umožní, aby sa údaje vrátane konkrétnych zákazníckych údajov postúpili na Facebook.
Pomocou pixelu Facebook s rozšíreným porovnaním údajov je Facebook na jednej strane schopný presne určiť návštevníkov našej online ponuky ako cieľovú skupinu na zobrazovanie reklám (tzv. „Facebook reklamy“). Preto používame pixel Facebook s rozšíreným porovnaním údajov, aby sme zobrazili iba reklamy Facebook, ktoré umiestňujeme my, používateľom Facebooku, ktorí prejavili záujem o našu ponuku online alebo majú určité charakteristiky (napr. Záujmy o určité témy alebo produkty, ktoré na základe navštívených webových stránok), ktoré prenášame na Facebook (tzv. „Vlastné publikum“). Pomocou pixelu Facebook s rozšíreným porovnaním údajov by sme tiež chceli zaistiť, aby naše reklamy na Facebooku korešpondovali s potenciálnym záujmom používateľov a nemali nepríjemnosti. Týmto spôsobom môžeme ďalej vyhodnotiť efektívnosť reklám Facebook na štatistické účely a účely prieskumu trhu tým, že pochopíme, či boli používatelia presmerovaní na našu webovú stránku po kliknutí na reklamu na Facebooku (tzv. Konverzia). V porovnaní so štandardnou verziou služby Facebook Pixel nám funkcia rozšíreného porovnávania údajov pomáha lepšie zmerať efektívnosť našich reklamných kampaní zaznamenaním viacerých priradených konverzií.
Všetky prenášané údaje ukladá a spracúva spoločnosť Facebook, takže je možné pripojenie k príslušnému užívateľskému profilu a spoločnosť Facebook ich môže používať na svoje vlastné reklamné účely v súlade s pokynmi na používanie údajov Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Tieto údaje môžu Facebooku a jeho partnerom umožniť umiestňovať reklamy na Facebook aj mimo neho.
Tieto operácie spracovania sa uskutočňujú iba s výslovným súhlasom podľa § 6 ods. 1 písm. GDPR.
Súhlas s použitím pixla Facebook môžu udeľovať iba používatelia starší ako 13 rokov. Ak ste mladší, žiadame vás o povolenie od zákonného zástupcu.
Informácie generované Facebookom sa zvyčajne prenášajú na server Facebook a ukladajú sa tam, ktoré sa môžu prenášať aj na servery Facebook Inc. v USA. Facebook Inc. so sídlom v USA je certifikovaný pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“, ktorá zaručuje súlad s úrovňou ochrany údajov platnou v EÚ.
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať deaktiváciou sledovania pixlov na Facebooku. Na tento účel môžete nastaviť súbor cookie na zrušenie kliknutím na odkaz nižšie, ktorý deaktivuje sledovanie pixlov na Facebooku:
Deaktivujte pixel na Facebooku
Tento súbor cookie na zrušenie funguje iba v tomto prehliadači a iba pre túto doménu. Ak v tomto prehliadači odstránite súbory cookie, musíte znova kliknúť na vyššie uvedený odkaz.
13.2 Použitie sledovania konverzií reklám Google
Táto webová stránka používa reklamný program online „Reklamy Google“ a v rámci reklám Google sledovanie konverzií spoločností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Ponuku reklám Google využívame na upozornenie na naše atraktívne ponuky na externých webových stránkach pomocou reklamných materiálov (tzv. Google Adwords). Dáta z reklamných kampaní môžeme použiť na určenie úspešnosti jednotlivých reklamných opatrení. Snažíme sa o to, aby sme vám ukázali reklamu, ktorá vás zaujíma, aby bola naša webová stránka pre vás zaujímavejšia a aby sme dosiahli spravodlivý výpočet vzniknutých reklamných nákladov.
Súbor cookie na sledovanie konverzií sa nastaví, keď používateľ klikne na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v prístroji. Tieto cookies zvyčajne strácajú platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určité stránky tohto webu a súbor cookie ešte neuplynul, spoločnosť Google a zistíme, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každý zákazník reklám Google dostane iný súbor cookie. Súbory cookie preto nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov s reklamami Google. Informácie získané pomocou súboru cookie na konverziu sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov reklám Google, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci získajú informácie o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nebudete však dostávať žiadne informácie, ktoré sa dajú použiť na osobnú identifikáciu používateľov. Ak sa nechcete podieľať na sledovaní, môžete toto použitie zablokovať deaktiváciou súboru cookie na sledovanie konverzií Google prostredníctvom internetového prehľadávača pod kľúčovým slovom „používateľské nastavenia“. Nebudete teda zahrnutí do štatistík sledovania konverzií. Reklamy Google používame na základe nášho oprávneného záujmu o cielenú reklamu v súlade s Článok 6 ods. 1 písm. f GDPR. V rámci používania reklám Google sa osobné údaje môžu prenášať aj na servery spoločnosti Google LLC. poďte do USA.
V prípade prenosu osobných údajov spoločnosti Google LLC. So sídlom v USA sa spoločnosť Google LLC stala. je certifikovaný pre náš Európsky dohovor o ochrane osobných údajov "štít ochrany osobných údajov", ktorý zabezpečuje dodržiavanie normy ochrany údajov platnej v EÚ. Aktuálny certifikát si môžete pozrieť tu: https://www.privacyshield.gov/list
Viac informácií o predpisoch spoločnosti Google o ochrane údajov nájdete na tejto internetovej adrese: https://www.google.de/policies/privacy/
Súbory cookie môžete natrvalo deaktivovať pre reklamné špecifikácie tak, že im zabránite sprístupnením príslušných nastavení v softvéri prehľadávača alebo stiahnutím a inštaláciou doplnku prehľadávača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Upozorňujeme, že niektoré funkcie tejto webovej stránky sa nemôžu používať alebo sa môžu používať iba v obmedzenej miere, ak ste deaktivovali používanie cookies.
V rozsahu, v akom to vyžaduje zákon, máme váš súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. dohnal DSGVO. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti a podajte námietku.

14) služby webovej analýzy
Google (Universal) Analytics
Google (Universal) Analytics
Táto webová stránka používa Google (Universal) Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Google (Universal) Analytics používa tzv. „Cookies“, čo sú textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane skrátenej adresy IP) sa zvyčajne prenášajú na server Google a ukladajú sa na ňom, ktoré sa môžu prenášať aj na servery spoločnosti Google LLC. poďte do USA.
Táto webová stránka používa službu Google (Universal) Analytics iba s príponou „_anonymizeIp ()“, ktorá zabezpečuje anonymizáciu adresy IP skrátením a vylučuje priamy osobný odkaz. Rozšírenie skráti vašu adresu IP od spoločnosti Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná adresa IP sa iba vo výnimočných prípadoch odošle na server Google LLC v USA a tam sa skráti. Vo výnimočných prípadoch sa toto spracovanie uskutočňuje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o štatistickú analýzu správania používateľov na účely optimalizácie a marketingu.
Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na zostavenie správ o činnosti webových stránok a na poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu. IP adresa poskytnutá spoločnosťou Google (Universal) Analytics z vášho prehliadača sa nebude spájať s inými údajmi, ktoré poskytuje spoločnosť Google.
Ukladanie súborov cookie môžete zabrániť nastavením príslušného softvéru prehliadača. Uvedomte si však, že ak tak urobíte, nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje generované súborom cookie a ktoré súvisia s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej adresy IP), ako aj spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím doplnku prehliadača, ktorý je dostupný pod nasledujúcim odkazom. a nainštalovať:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Ako alternatívu k doplnku prehľadávača alebo v prehliadačoch na mobilných zariadeniach kliknite na nasledujúci odkaz a nastavte súbor cookie deaktivácie, ktorý v budúcnosti zabráni službe Google Analytics zhromažďovať údaje na tomto webe (tento súbor cookie deaktivácie funguje iba v tomto prehliadači a iba pre túto doménu. Ak v tomto prehliadači odstránite svoje súbory cookie, musíte znova kliknúť na tento odkaz): Deaktivujte službu Google Analytics
Ďalšie informácie o službe Google (Universal) Analytics nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
V prípade prenosu osobných údajov spoločnosti Google LLC. So sídlom v USA sa spoločnosť Google LLC stala. je certifikovaný pre náš Európsky dohovor o ochrane osobných údajov "štít ochrany osobných údajov", ktorý zabezpečuje dodržiavanie normy ochrany údajov platnej v EÚ. Aktuálny certifikát si môžete pozrieť tu: https://www.privacyshield.gov/list
V rozsahu, v akom to vyžaduje zákon, máme váš súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. dohnal DSGVO. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti a podajte námietku.

15) Zacielenie / remarketing / sprostredkovanie reklamy
Remarketing reklám Google
Náš web využíva funkcie remarketingu reklám Google, týmto inzerujeme túto webovú stránku vo výsledkoch vyhľadávania Google a na webových stránkach tretích strán. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, dom Gordon, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Za týmto účelom spoločnosť Google nastaví v prehliadači koncového zariadenia súbor cookie, ktorý automaticky umožňuje inzerciu orientovanú na záujmy pomocou pseudonymného identifikačného čísla súboru cookie a na základe navštívených stránok. Spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme o optimálny marketing našej webovej stránky v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR.
Akékoľvek ďalšie spracovanie údajov sa uskutoční, iba ak ste sa so spoločnosťou Google dohodli, že spoločnosť Google prepojí históriu vášho prehliadača internetu a aplikácií s vaším účtom Google a tieto informácie z vášho účtu Google sa použijú na prispôsobenie reklám, ktoré sa zobrazujú na webe. zvážiť. Ak ste v tomto prípade prihlásení do spoločnosti Google počas návštevy našej webovej stránky, spoločnosť Google použije vaše údaje spolu s údajmi služby Google Analytics na vytvorenie a definovanie zoznamov cieľových skupín pre remarketing naprieč zariadeniami. Za týmto účelom spoločnosť Google dočasne prepojí vaše osobné údaje s údajmi služby Google Analytics, aby sa vytvorili cieľové skupiny. V rámci používania remarketingu reklám Google sa osobné údaje môžu prenášať aj na servery spoločnosti Google LLC. poďte do USA.
Nastavenie súborov cookie pre požiadavky na inzerciu môžete natrvalo deaktivovať stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
O nastaveniach súborov cookie sa môžete dozvedieť aj v aliancii Digital Advertising Alliance na adrese www.aboutads.info. Nakoniec si môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a individuálne sa rozhodnúť, či ich v určitých prípadoch alebo všeobecne vylúčite. Ak cookies nebudú akceptované, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.
V prípade prenosu osobných údajov spoločnosti Google LLC. So sídlom v USA sa spoločnosť Google LLC stala. je certifikovaný pre náš Európsky dohovor o ochrane osobných údajov "štít ochrany osobných údajov", ktorý zabezpečuje dodržiavanie normy ochrany údajov platnej v EÚ. Aktuálny certifikát si môžete pozrieť tu: https://www.privacyshield.gov/list
Ďalšie informácie a ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa reklamy a spoločnosti Google nájdete tu:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
V rozsahu, v akom to vyžaduje zákon, máme váš súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. dohnal DSGVO. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti a podajte námietku.

16) Nástroje a Rôzne
16.1 Nástroj na súhlas s používaním súborov cookie založený na technológii Usercentrics
Táto webová stránka používa nástroj na súhlas so súbormi cookie s technológiou od spoločnosti Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mníchov (ďalej len „Používateľské centrá“), na získanie účinného súhlasu používateľov pre súbory cookie, ktoré vyžadujú súhlas a aplikácie založené na súboroch cookie.
Po integrácii príslušného kódu JavaScript sa používateľom zobrazí pri spustení stránky banner, v ktorom môžu byť pri určitých súboroch cookie alebo aplikáciách založených na súboroch cookie začiarknuté políčka. Tento nástroj blokuje nastavenie všetkých súborov cookie, ktoré vyžadujú súhlas, kým príslušný užívateľ neudelí zodpovedajúci súhlas. Tým sa zabezpečí, že takéto súbory cookie sa umiestnia na koncové zariadenie používateľa iba vtedy, ak s tým dá svoj súhlas.
Aby nástroj na získanie súhlasu so súbormi cookie mohol jednoznačne priradiť zobrazenia stránky jednotlivým používateľom a jednotlivo zaznamenávať, zaznamenávať a ukladať nastavenia súhlasu vykonané používateľom počas trvania relácie, keď je webová stránka vyvolaná pomocou nástroja na súhlas so súbormi cookie, určité informácie o používateľovi (vrátane adresy IP) zhromaždené, prenesené na server Usercentrics a tam uložené.
Toto spracovanie údajov sa uskutočňuje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR založené na našom legitímnom záujme na spravovaní súhlasu so súbormi cookie, ktoré sú špecifické pre používateľa a pre používateľa, a teda na dizajne našej webovej stránky, ktorý je v súlade s právnymi predpismi.
Ďalším právnym základom pre opísané spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. c GDPR. Ako zodpovedná osoba máme zákonnú povinnosť podmieniť použitie technicky nepotrebných súborov cookie na základe súhlasu príslušného používateľa.
Uzavreli sme zmluvu o spracovaní objednávok so spoločnosťou Usercentrics, ktorou sa zaväzujeme, aby spoločnosť Usercentics chránila údaje návštevníkov našich webových stránok a neposkytovala ich tretím stranám.
Ďalšie informácie o používaní údajov užívateľskými centrami nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov užívateľských údajov na adrese https://usercentrics.com/privacy-policy/
16.2 - Fonty Adobe (Typekit)
Na jednotné zobrazenie písiem sa na tejto stránke používajú tzv. Webové písma poskytované spoločnosťami Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA („Adobe“). Keď navštívite stránku, prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby správne zobrazoval texty a písma.
Na tento účel sa musí používaný prehliadač pripojiť k serverom Adobe. Môže to tiež viesť k prenosu osobných údajov na servery spoločnosti Adobe v USA. Týmto spôsobom spoločnosť Adobe získa vedomosti o tom, že na našu webovú stránku bol prístup prostredníctvom vašej adresy IP. Písma Adobe sa používajú v záujme jednotnej a príťažlivej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač použije štandardné písmo.
V prípade prenosu osobných údajov spoločnosti Adobe so sídlom v USA sa spoločnosť Adobe certifikovala na americko-európsky dohovor o ochrane osobných údajov „Shield Privacy“, ktorý zaručuje súlad s úrovňou ochrany údajov platnou v EÚ. Aktuálny certifikát si môžete pozrieť tu: https://www.privacyshield.gov/list
Ďalšie informácie o Adobe Fonts nájdete na https://fonts.adobe.com/ a vo vyhlásení spoločnosti Adobe o ochrane údajov: https://www.adobe.com/de/privacy.html
- Webové písma Google
Tento web používa sú poskytované s cieľom jednotného vzhľadu písma takzvaných webových fontov Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow 4 St, Dublin, D04 E5W5, Írsko (ďalej len "Google"). Keď pristupujete k stránke, váš prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby správne zobrazoval texty a písma.
Na tento účel sa musí prehliadač, ktorý používate, pripojiť na servery spoločnosti Google. To môže zahŕňať aj prenos osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC. prísť do USA. Týmto spôsobom si spoločnosť Google uvedomuje, že naše webové stránky boli prístupné prostredníctvom adresy IP. Používanie Webových písem Google je v záujme konzistentnej a atraktívnej prezentácie našich online služieb. Toto predstavuje legitímny záujem v zmysle článku 6 ods. f DSGVO Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, počítač použije štandardné písmo.
V prípade prenosu osobných údajov spoločnosti Google LLC. So sídlom v USA sa spoločnosť Google LLC stala. je certifikovaný pre náš Európsky dohovor o ochrane osobných údajov "štít ochrany osobných údajov", ktorý zabezpečuje dodržiavanie normy ochrany údajov platnej v EÚ. Aktuálny certifikát si môžete pozrieť tu: https://www.privacyshield.gov/list
Viac informácií o webových píshoch Google nájdete na stránke https://developers.google.com/fonts/faq a v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/
16.3 Recenzie zákazníkov Google (predtým program Dôveryhodné obchody Google)
Spolupracujeme so spoločnosťou Google ako súčasť programu Recenzie zákazníkov Google. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, dom Gordon, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Tento program nám dáva možnosť získať recenzie zákazníkov od používateľov našich webových stránok. Po nákupe na našom webe sa zobrazí otázka, či sa chcete zúčastniť e-mailového prieskumu od spoločnosti Google. Ak dáte súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. GDPR, odošleme vašu e-mailovú adresu spoločnosti Google. Od recenzií zákazníkov Google dostanete e-mail s požiadavkou, aby ste ohodnotili nákup na našom webe. Hodnotenie, ktoré zadáte, sa potom skombinuje s našimi ďalšími hodnoteniami a zobrazí sa v logu Recenzie zákazníkov Google a na hlavnom paneli služby Merchant Center. Vaše hodnotenie sa použije aj na hodnotenie predajcu Google. V rámci používania zákazníckych recenzií Google sa osobné údaje môžu prenášať aj na servery spoločnosti Google LLC. poďte do USA.
Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy osobe zodpovednej za spracovanie údajov alebo spoločnosti Google.
V prípade prenosu osobných údajov spoločnosti Google LLC. So sídlom v USA sa spoločnosť Google LLC stala. je certifikovaný pre náš Európsky dohovor o ochrane osobných údajov "štít ochrany osobných údajov", ktorý zabezpečuje dodržiavanie normy ochrany údajov platnej v EÚ. Aktuálny certifikát si môžete pozrieť tu: https://www.privacyshield.gov/list
Viac informácií o ochrane údajov spoločnosti Google v súvislosti s programom Recenzie zákazníkov spoločnosti Google nájdete na nasledujúcom odkaze: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de
Viac informácií o ochrane údajov z hodnotení predajcov Google si môžete prečítať na tomto odkaze: https://support.google.com/google-ads/answer/2375474.
16.4 Žiadosti o inzerciu pracovných miest e-mailom
Na našej webovej stránke momentálne zverejňujeme voľné pracovné miesta v samostatnej sekcii, na ktorú môžu zainteresované strany zaslať e-mailom na uvedenú kontaktnú adresu.
Aby boli uchádzači prijatí do procesu podávania žiadostí, musia nám poskytnúť všetky osobné údaje potrebné na odôvodnené a informované posúdenie a výber spolu so žiadosťou e-mailom.
Požadované informácie zahŕňajú všeobecné informácie o osobe (meno, adresa, telefónne alebo elektronické možnosti kontaktu), ako aj doklad o kvalifikácii vyžadovanej pre danú prácu. V prípade potreby sa vyžadujú aj informácie týkajúce sa zdravia, ktoré musí žiadateľ v záujme sociálnej ochrany venovať osobitnému zváženiu z hľadiska pracovného a sociálneho práva.
Príslušná reklama na prácu ukazuje, ktoré komponenty musí žiadosť obsahovať v jednotlivých prípadoch, aby sa mohla zvážiť a v akej forme sa tieto komponenty zasielajú e-mailom.
Po prijatí žiadosti zaslanej na uvedenú e-mailovú kontaktnú adresu uložíme údaje žiadateľa a vyhodnotíme ich výlučne na účely spracovania žiadosti. V prípade akýchkoľvek otázok, ktoré vzniknú v priebehu spracovania, používame buď e-mailovú adresu, ktorú žiadateľ uviedol so svojou žiadosťou, alebo určené telefónne číslo.
Právnym základom pre toto spracovanie vrátane kontaktovania otázok je v zásade článok 6 ods. 1 písm. b GDPR v spojení s § 26 ods. 1 BDSG, v zmysle ktorého sa proces vybavovania žiadostí považuje za začatie pracovnej zmluvy.
Pokiaľ sa od žiadateľov požadujú osobitné kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 ods. 1 GDPR (napr. Zdravotné údaje, ako sú informácie o kvalifikácii osoby s ťažkým zdravotným postihnutím), spracúva sa v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. b. GDPR, aby sme mohli vykonávať práva vyplývajúce z pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany a plniť si v tomto ohľade svoje povinnosti.
Kumulatívne alebo alternatívne môže byť spracovanie osobitných kategórií údajov založené aj na článku 9 ods. 1 písm. h GDPR, ak sa používajú na účely preventívnej zdravotnej starostlivosti alebo pracovného lekárstva, na hodnotenie schopnosti žiadateľa pracovať, na lekársku diagnostiku, na starostlivosť alebo ošetrenie v zdravotníctve alebo sociálnej oblasti alebo na správu systémov a služieb v zdravotníctve alebo sociálnej oblasti on nasleduje.
Ak žiadateľ nie je vybraný v priebehu vyššie opísaného hodnotenia alebo ak žiadateľ predčasne stiahne svoju žiadosť, jeho údaje zasielané e-mailom a všetka elektronická korešpondencia vrátane pôvodného e-mailu s prihláškou budú vymazané po zodpovedajúcom oznámení najneskôr po 6 mesiacoch. Táto lehota je založená na našom oprávnenom záujme odpovedať na všetky následné otázky týkajúce sa žiadosti a, ak je to potrebné, na splnení našich povinností poskytnúť dôkazy z nariadení o rovnakom zaobchádzaní so žiadateľmi.
V prípade úspešnej žiadosti sa poskytnuté údaje spracujú na základe § 6 ods. 1 písm. b GDPR v spojení s § 26 ods. 1 BDSG na účely vykonávania pracovného pomeru.
16.5 - Mapy Google
Na našich webových stránkach používame Google Maps (API) z Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Google Maps je webová služba na zobrazovanie interaktívnych (pozemných) máp na vizuálne zobrazenie geografických informácií. Použitím tejto služby sa zobrazí naša poloha a uľahčí váš príchod.
Akonáhle navštívite tieto podstránky, na ktorých je integrovaná mapa máp Google, informácie o vašom používaní našich webových stránok (ako napríklad vaša adresa IP) sa budú prenášať na servery spoločnosti Google a ukladať ich na servery. Google LLC. prísť do USA. Toto sa vykonáva bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje používateľské konto, ku ktorému ste prihlásení, alebo či existuje používateľský účet. Po prihlásení do služby Google budú vaše údaje priradené priamo na váš účet. Ak si neželáte byť v službe Google priradení k vášmu profilu, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje (aj pre neprihlásených používateľov) ako profily používania a vyhodnocuje ich. Zber, skladovanie a vyhodnocovanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. f DSGVO založené na legitímnom záujme spoločnosti Google pri zobrazovaní personalizovanej reklamy, prieskumu trhu a / alebo potrieb navrhovania webových stránok spoločnosti Google. Máte právo vzniesť námietky proti vytvoreniu týchto užívateľských profilov a vy ich musíte kontaktovať.
V prípade prenosu osobných údajov spoločnosti Google LLC. So sídlom v USA sa spoločnosť Google LLC stala. je certifikovaný pre náš Európsky dohovor o ochrane osobných údajov "štít ochrany osobných údajov", ktorý zabezpečuje dodržiavanie normy ochrany údajov platnej v EÚ. Aktuálny certifikát si môžete pozrieť tu: https://www.privacyshield.gov/list
Pripojte sa k službe Google Mapy Google, ktorá sa nachádza na webovej lokalite Google Mapy od Google, na ktorej sa nachádzate v sekcii Ihrem Browser ausschalten. Mapy Google a poškodené súbory na webových stránkach, ktoré nie sú k dispozícii.
Zmluvné podmienky spoločnosti Google si môžete pozrieť na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/terms/regional.html a ďalšie Zmluvné podmienky služby Mapy Google nájdete na stránke https://www.google.com/intl /de_US/help/terms_maps.html
Podrobnosti o ochrane osobných údajov v súvislosti s používaním služby Mapy Google nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/
V rozsahu, v akom to vyžaduje zákon, máme váš súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. dohnal DSGVO. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti a podajte námietku.

17) práva dotknutej osoby
17.1 Platný zákon o ochrane údajov vám udeľuje komplexné práva na ochranu údajov (informácie a práva na zásah) zodpovednej osobe v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, o ktorých vás ďalej informujeme:
- Právo na informácie v súlade s článkom 15 GDPR: Máte najmä právo na informácie o nami spracovaných osobných údajoch, účeloch spracovania, kategóriách spracovaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté. plánované obdobie uchovávania alebo kritériá na určenie doby uchovávania, existencia práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, námietky proti spracovaniu, sťažnosť na dozorný orgán, pôvod vašich údajov, ak sme ich od vás nezískali, existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a, ak je to potrebné, zmysluplných informácií o príslušnej logike a rozsahu, ktorý vás ovplyvňuje, a o zamýšľaných účinkoch takéhoto spracovania, ako aj vaše právo byť informovaný o zárukách podľa článku 46 GDPR pri zasielaní vašich údajov Existujú tretie krajiny;
- Právo na opravu v súlade s článkom 16 GDPR: Máte právo na okamžitú opravu nesprávnych údajov týkajúcich sa vás a / alebo doplnenie vašich neúplných údajov, ktoré máme uložené;
- Právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR: Máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak sú splnené požiadavky článku 17 ods. 1 GDPR. Toto právo však neexistuje, najmä ak je spracovanie nevyhnutné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti z dôvodov verejného záujmu alebo na uplatnenie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov;
- Právo na obmedzenie spracovania v súlade s článkom 18 GDPR: Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, pokiaľ sa kontroluje správnosť vašich údajov, ktoré ste namietali, ak odmietnete vymazať vaše údaje z dôvodu neprípustného spracovania údajov a namiesto toho požiadať o obmedzenie spracovania vašich údajov, ak potrebujete svoje údaje na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, potom, čo tieto údaje už nepotrebujeme po dosiahnutí účelu, alebo ak ste namietali proti dôvodom vašej konkrétnej situácie, pokiaľ nie je isté, či naše prevažujú legitímne dôvody;
- Právo na informácie v súlade s článkom 19 GDPR: Ak ste uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania voči zodpovednej osobe, je povinný vykonať túto opravu alebo vymazanie údajov všetkým príjemcom, ktorým boli osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, zverejnené. alebo obmedziť spracovanie, pokiaľ sa to ukáže ako nemožné alebo ak si to nevyžiada neprimerané úsilie. Máte právo byť informovaní o týchto príjemcoch.
- Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR: Máte právo dostať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, spoločnom a strojom čitateľnom formáte, alebo požiadať o prenos inej zodpovednej osobe, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné. ;
- Právo na odvolanie súhlasu udeleného v súlade s článkom 7 ods. 3 GDPR: Máte právo odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov kedykoľvek s budúcim účinkom. V prípade zrušenia príslušné údaje okamžite vymažeme, pokiaľ ďalšie spracovanie nemôže byť založené na právnom základe na spracovanie bez súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho zrušením;
- Právo podať sťažnosť v súlade s článkom 77 GDPR: Ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ďalšie správne alebo súdne opravné prostriedky. členský štát vášho pobytu, miesto výkonu práce alebo miesto údajného porušenia.
17.2 PRÁVO NA CIEĽ
KEĎ SME úrokový úvahách vašich osobných údajov vzhľadom k našej prevažujúci záujem na PROCESU, máte právo kedykoľvek TERM z dôvodov vyplývajúcich z ich situáciu znázornené proti spracovaniu sú v rozpore s účinné len do budúcnosti odvolania.
MAKE užívacieho práva, prestaneme spracovanie údajov údaje. Dokončovacie ZOSTÁVA VUT vyhradené Keď sme povinnú ochranu dobročinné účely SPRACÚVANIA môže ukázať svoje záujmy základných práv a slobôd pre váženie alebo ak spracovaním pri ich vymáhaní, výkon a obranu právnych nárokov pred slúži.
Sú vaše osobné údaje spracovávané z našej strany adresných reklamných zásielok DO PREVÁDZKY majú právo KEDYKOÅVEK PROTI opozícii voči SPRACOVANIE osobných údajov predmetov zakončených Na účely takejto reklamy odvolanie. MÔŽETE námietky ako je popísané vyššie cvičenia.
POKRAČUJTE POUŽITIE VAŠEHO POKRAČOVANÉHO PRÁVA, UKONČUJEME SPRACOVANIE ZÚČASTNENÝCH ÚDAJOV NA PRIAMY PRIJÍMANIE.

18) Trvanie uloženia osobných údajov
Dĺžka uchovávania osobných údajov nameraných na základe príslušného právneho základu, účel spracovania a - kde je to vhodné - aj na základe zákonnej doby uchovávania (napríklad obchodné a retenčných daňové obdobie).
Pri spracovaní osobných údajov na základe výslovného súhlasu v súlade s článkom 6 ods. DSGVO, tieto údaje sa uchovávajú dovtedy, kým osoba neodoberie svoj súhlas.
Existujú zákonné lehoty na uchovávanie dát, ktorá právny úkon v rámci alebo právny úkon podobné záväzky na základe článku. 6 ods. 1 lit. b DSGV spracovávať tieto údaje sú bežne odstránené po uplynutí retenčného obdobia, za predpokladu, že už nie sú na plnenie zmluvy alebo zmluvných rokovaní nevyhnutné a / alebo pretrváva našej strany žiadny legitímny záujem na ďalšie skladovanie.
Pri spracovaní osobných údajov na základe článku. 6 ods. 1 lit. f DSGV sú tieto dáta uložené, kým dotknutá osoba je jeho právo podľa čl. 21 ods. 1 DSGV, ak dokážeme, presvedčivých dôvodov pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, práva a slobody dotknutej osoby, alebo spracovanie je na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
Pri spracovaní osobných údajov na účely priamej reklamy na základe článku 6 ods. f DSGVO tieto údaje budú uložené dovtedy, kým dotknutá osoba neuplatní svoje právo na vznesenie námietky podľa článku 1 ods.
Pokiaľ nie je v ďalších informáciách uvedených v tejto deklarácii o špecifických situáciách spracovania uvedené inak, uložené osobné údaje sa vymažú, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.